14.9.12

Πως θα γίνω αγρότης

Θέλω να γίνω αγρότης - Τι πρέπει να ξέρω


Για να γίνει κάποιος αγρότης πρέπει:
1. Να έχει στην κατοχή του κάποια αγροτεμάχια είτε ιδιόκτητα είτε ενοικιασμένα τα οποία και θα καλλιεργηθούν στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
2. Πρέπει τον καιρό που θα γίνονται οι δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ), τα αγροτεμάχια αυτά να δηλωθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΑ
χρήσιμοι σύνδεσμοι:
 http://www.elga.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=54 
3. Αφού γίνει η δήλωση καλλιέργειας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στον ΟΓΑ.
Σχετικά με την εγγραφή στον ΟΓΑ:
1)ο τόπος κατοικίας σου ,να μην είναι πάνω από 80χλμ από τα χωράφια σου.
2)Να προκύπτει από τις φορολογικές σου δηλώσεις ότι έχεις εισόδημα μόνο από 
αγροτικές καλλιέργιες για ένα τουλάχιστον έτος ,το προηγούμενο.
3)Να καταθέσεις κάποια τιμολόγια από αγορές σπόρων ή φυτών (λιπάσματα κλπ ) (ανάλογα την καλλιεργεια που δηλώνεις)
4)Να καταθέσεις τιμολόγια από την πώληση των αγροτικών σου προιόντων που είχες την προηγούμενη 
χρονιά.
5)Να είσαι γραμμένος στον αγροτικό συναιτερισμό της περιοχή σου.
6)Για τα στρέμματα παίζει ρόλο και το είδος της καλλιέργιας που δηλώνεις  
Απευθύνεσαι λοιπόν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ τις περιοχής σου (τόπος κατοικίας σου)
και κάνεις αίτηση εγγραφής. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος.
  Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ ή από άλλη Αρχή).
 • Δελτίο Απογραφής ασφαλισμένου και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ).
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος (ή του διαβατηρίου του).


 • Και φυσικα οι εισφορές του ΟΓΑ :


  1η Κατηγορία: 562,44 ευρώ 
  2η Κατηγορία: 691,68 ευρώ 
  3η Κατηγορία: 827,28 ευρώ
  4η Κατηγορία: 1.015,44 ευρώ 
  5η Κατηγορία: 1.215,24 ευρώ
  6η Κατηγορία: 1.401,96 ευρώ 
  7η Κατηγορία: 1.587,24 ευρώ 

  4. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα απαραίτητη είναι η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Πάνω σε αυτό έχουμε την πληροφορία ότι οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχουν το έντυπο της αίτησης ως προς την πληρότητα και ορθότητά του και το καταχωρούν στην Βάση Δεδομένων του ΜΑΑΕ.
  5.Τέλος στη φορολογική δήλωση που θα κάνει του χρόνου πρέπει να δηλώσει γεωργικό εισόδημα τουλάχιστον στο 35% του συνολικού εισοδήματος.

  EXTRA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών
  Για τα φυσικά πρόσωπα - επαγγελματίες αγρότες, τα οποία θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά την αγροτική δραστηριότητά τους μετά τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης και εφόσον είναι κάτω από 55 χρόνων, προγραμματίζεται από τον ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής αγροτικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών.
  Δεν υπάρχουν σχόλια: